Polityka prywatności Serwisu

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych osobowych pozyskanych przez serwis www.wpolskejedziemy.pl, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

WSTĘP i DEFINICJE

Usługodawcą jest Jacek Skotnicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą www.wpolskejedziemy.pl Jacek Skotnicki we Wrocławiu, przy ul. Koszalińskiej 6/4, NIP: 749-158-68-80.

1. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy. Serwis działa pod domeną wpolskejedziemy.pl

2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów Serwisu.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań w kierunku poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

5. Administratorem danych osobowych jest Jacek Skotnicki - Usługodawca

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane podczas rejestracji użytkownika w Serwisie poprzez stworzenie konta użytkownika.

3. W przypadku rejestracji w Serwisie, Użytkownik podaje dane:

a. imię i nazwisko;

b. adres poczty e-mail;

c. adres (ulica, numer domu/mieszkania, miasto i kod pocztowy;

d. numer telefonu;

e. numer NIP.

4. W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu www.facebook.pl, www.plus.google.com, www.twitter.com, www.nk.pl, Usługodawca może uzyskać następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. adres poczty e-mail;

c. datę urodzenia;

d. płeć.

5. Uzyskanie danych określonych w punkcie powyżej uzależnione jest od podania tych danych przez Użytkownika w swoim profilu w serwisach www.facebook.pl, www.plus.google.com, www.twitter.com, www.nk.pl.

6. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika (profil użytkownika). Użytkownik może uaktualnić i sprostować dane osobowe. Ma też prawo do kontroli ich przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

7. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

b. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

c. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną;

d. informacje dodatkowe, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie.

MECHANIZM COOKIES

1. Serwis Usługodawcy używa niewielkich plików tzw. „Cookies”. Zapisywane są one na komputerze osoby odwiedzającego Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, które odwiedza użytkownik Internetu do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet, itp.)

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies:

4. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania z Serwisu;

5. „Stałe pliki cookies” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

6. „Cookies analityczne” - umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Informacje te, nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że zablokowanie, bądź ograniczenie stosowanie plików Cookiem może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron Serwisu

8. Zmiana ustawień w popularnych wyszukiwarkach:

a. Google Chrome / W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie;

b. Internet Explorer / Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

c. Mozilla Firefox / Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.

d. Opera / Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Ciasteczka.

e. Safari / W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".

9. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

10. Usługodawca Serwisu wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

a. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics

c. popularyzacji serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter (administrator Cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);

DOSTĘP DO DANYCH

1.       Do danych osobowych zbieranych przez Serwis www.wpolskejedziemy.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy

2.       Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3.       W przypadku subskrypcji biuletynu (newslettera) mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta (profilu) w Serwisie.

 

ZABEZPIECZENIA

 1.      Administrator stosuje środki techniczne i zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 2.      Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3.      W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu zostanie wysłane przekierowanie do Serwisu, po wybraniu którego nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu dostępnym pod linkiem "Przypomnij hasło".

 4.      Usługodawca nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 2.      Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@wpolskejedziemy.pl

 3.      Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2014 r.