Loading
Schowaj menu

Konkursy

Konkurs z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie "Słodki Dzień Dziecka". Zadaniem konkursowym jest namalowanie lub narysowanie obrazka przedstawiającego rodzinny wyjazd na wakacje. Prace należy przesłać na adres e-mailowy: redakcja@wpolskejedziemy.pl

Zasady:

- prace mogą zostać wykonane dowolną techniką malarską;

- praca musi być autorska;

- gotową pracę należy zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i wysłać mailem w formacie JPG lub PNG na wskazany wyżej adres mailowy (prosimy koniecznie podać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, telefon kontaktowy;

- termin nadsyłania prac do 14.06.2015r. do godziny 23:59;

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.06.2015r.;

- laureatami zostaną dwie osoby, których prace konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 

- w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna tylko jedną pracę za spełniającą wymogi konkursowe, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania jednej nagrody o wartości 50 zł.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie.