Wyjazd z dzieckiem
img

Zamek w Smoleniu

Warto zobaczyć / Najpiękniejsze zabytki
Zamek Pileckich znajduje się w rezerwacie przyrody Smoleń. Obiekt ucierpiał na skutek najazdu Szwedów w XVII wieku i dziś można oglądać tylko jego ruiny. Warto zwrócić uwagę na mury obronne oraz na wieżę o wysokości 16 metrów.
Lokalizacja:
img

Zapora na Łomnicy

Niezwykłe budowle
Zapora na Łomnicy została wzniesiona w latach 1910-1915 po ogromnej powodzi, która miała miejsce w 1897 roku. Zapora zatrzymuje nadmiary wód opadowych i skruszonych skał. Ma ona kształt łuku i do jej budowy użyto granitowe elementy. Zapora posiada pięć przelewów, zaś jej szczyt wieńczy korona, przez którą przebiega czerwony szlak turystyczny. Pojemność zapory wynosi 540 tysięcy m³.
Lokalizacja: Karpacz
img

Zespół Dworsko Parkowo Kościelny w Woli Osowińskiej

Najpiękniejsze zabytki
Zespół Dworsko Parkowo Kościelny w Woli Osowińskiej składa się z dworu szlacheckiego, parku ze starodrzewiem, kościoła Wniebowzięcia NMP, Gorzelni Dworskiej, Młyna Dworskiego. Majątek ten należał do rodu Firlejów. W parku dworskim podziwiać można rosnący tam wiekowy dąb dewajtis. (fot. Damianek3939)
Lokalizacja: 21-345 Wola Osowińska
img

Zespół pałacowo-parkowy w Brynku

Najpiękniejsze zabytki
Pałac w Brynku należy należy do zespołu pałacowo-parkowego, który powstał w 1829 roku za sprawą Bernarda von Rosenthala. Pałac jest utrzymany w stylu eklektycznym za sprawą licznych przebudów, które miały miejsce wraz z przechodzeniem obiektu w ręce kolejnych właścicieli. Obecnie w obiekcie znajduje się internat Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego, biblioteka, kaplica oraz izba pamięci narodowej. Przy parku znajduje się ogród...
Lokalizacja: Brynek, ul. Park 4 42-690 Twaróg
img

Źródełko kresowe w Wielkanocy

Zielony zakątek
W Wielkanocy płynie źródełko krasowe, którego wody uznano za uzdrawiające, ale tylko w okresie Wielkiego Piątku w porannych godzinach. W tym dniu przybywają do źródełka tłumy ludzi, którzy zanurzają w nim dłonie, przemywają dla zdrowia twarz oraz oczy, aby dostrzec prawdę. Dowodem na cudowną moc wód ze źródła jest uzdrowienie 9-letniego śmiertelnie chorego chłopca, który po zanurzeniu się w wodzie całkowicie wyzdrowiał.
Lokalizacja: 32-075 Wielkanoc