Wyjazd z dzieckiem
img

Zapora na Łomnicy

Niezwykłe budowle
Zapora na Łomnicy została wzniesiona w latach 1910-1915 po ogromnej powodzi, która miała miejsce w 1897 roku. Zapora zatrzymuje nadmiary wód opadowych i skruszonych skał. Ma ona kształt łuku i do jej budowy użyto granitowe elementy. Zapora posiada pięć przelewów, zaś jej szczyt wieńczy korona, przez którą przebiega czerwony szlak turystyczny. Pojemność zapory wynosi 540 tysięcy m³.
Lokalizacja: Karpacz
img

Zespół Dworsko Parkowo Kościelny w Woli Osowińskiej

Najpiękniejsze zabytki
Zespół Dworsko Parkowo Kościelny w Woli Osowińskiej składa się z dworu szlacheckiego, parku ze starodrzewiem, kościoła Wniebowzięcia NMP, Gorzelni Dworskiej, Młyna Dworskiego. Majątek ten należał do rodu Firlejów. W parku dworskim podziwiać można rosnący tam wiekowy dąb dewajtis. (fot. Damianek3939)
Lokalizacja: 21-345 Wola Osowińska
img

Źródełko kresowe w Wielkanocy

Zielony zakątek
W Wielkanocy płynie źródełko krasowe, którego wody uznano za uzdrawiające, ale tylko w okresie Wielkiego Piątku w porannych godzinach. W tym dniu przybywają do źródełka tłumy ludzi, którzy zanurzają w nim dłonie, przemywają dla zdrowia twarz oraz oczy, aby dostrzec prawdę. Dowodem na cudowną moc wód ze źródła jest uzdrowienie 9-letniego śmiertelnie chorego chłopca, który po zanurzeniu się w wodzie całkowicie wyzdrowiał.
Lokalizacja: 32-075 Wielkanoc